FIDITOUR.COM
                

Pháp - Ý (7N)

Khởi hành:
Thời gian đi: 07 ngày – 07 đêm
Phương tiện: Hàng không
Giá:68.900.000đ

                

Tour siêu Hot - Bờ tây nước Mỹ (7N)

Khởi hành: 19/08;16/09
Thời gian đi: 07 ngày – 06 đêm
Phương tiện: Hàng không CA Airlines
Giá:41.990.000đ

                

Tour Siêu Tiết Kiệm : Bờ Tây Hoa Kỳ (7N)

Khởi hành:
Thời gian đi: 7 ngày – 6 đêm
Phương tiện: Hàng không
Giá:41.900.000đ


                

CÔN ĐẢO (3N- CT)

Khởi hành: 06/06/2014
Thời gian đi: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Hàng không
Giá:Từ 6.355.000đ

                

CẦN THƠ - VŨNG TÀU (2N)

Khởi hành: 3010/12/2013
Thời gian đi: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Xe
Giá:Liên hệđ

                

PHAN THIẾT - MŨI NÉ - HÒN RƠM (3N)

Khởi hành: 30/12/2013
Thời gian đi: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Xe
Giá:Liên hệđ


Tin tức

HOTLINE
0907 55 74 75
0935 420 024

(08) 39 14 14 14 (361-122)